AI konference 2024

Umělá inteligence se zdokonaluje každý den a my, Clubs Unity, jsme vám přinesli unikátní možnost vytvořit si svou vysněnou budoucnost. Koncem února 2024 se konal první ročník AI konference pod záštitou Clubs Unity. Pět přednášek, panelová diskuze a hlavně spoustu informací a nových kontaktů!

Ohlédnutí za konferencí

První den konference

Panelovou diskusi odstartovala Michaela Hergetová, známá moderátorka z České televize. Právě Michal Amber, Michal Komárek, Lukáš Kačena a Johnson Darkwah se zabývali přetvořením pracovních pozic a ubezpečením, že když se jedny dveře zavřou, druhé se vzápětí otevřou a je na nás, jestli se rozhodneme do nich vejít. Uvidíme, co si pro nás nachystá umělá inteligence, no podle odborníků z ní můžeme více těžit než smutnit.

V následující přednášce společnosti Big Hub nám Tomáš Rokos popsal nástroj ChatGPT a promptování v něm do puntíku. Efektivita jednoduchých, ale za to pracných úkolů, může rapidně vzrůst a my se můžeme zaměřit na kreativnější a analytičtější úkoly. A jak pokračovala konference druhý den? 

Jak pokračovala konference druhý den?

Karin Fuentesová, Helena Toušková, David Herel & Adam Bárta ze společnosti Digitoo se zaměřili na umělou inteligenci v účetnictví. Podle výzkumů se účetní nemohou soustředit na svoji práci, protože ze 60 procent pouze přepisují data. Když se podaří změnit starý zaběhlý systém, účetním se bude dýchat o něco lehčeji. Pak nás čekal zajímavý prompting s umělou inteligencí. O tomto nás také přesvědčili Tjerk Houweling & Christophe Menichetti ze společnosti HPE ve své přednášce, která se konala v angličtině. Promptingem poskytneme AI vzorek, podle kterého se bude rozhodovat u dalších problémů a úkolů založených na již existujícím řešení a problému.  

Třetí a poslední den konference

Třetí den a poslední přednášky. Tomáš Votruba nám přiblížil Kate – ČSOB virtuální asistentku. Podtrhnul, že u bank je nejdůležitější důvěra a na té si zakládají. Problém virtuálních asistentů je práce s nedostatečnými daty, takže Kate dostává aktualizace každý týden a učí se na zákaznickém chování a potřebách. Poslední přednáškou, která zakončila celou konferenci, byla přednáška od Joint Ventures, kde jsme se dozvěděli o investování do projektů, které mohou změnit svět. AI jim otevírá nové dveře ve světě, ať už v businessu nebo v uživatelském prostředí.  

Co si z toho odnášíme my?

A co si z toho odnášíme my? V partnerství s Clubs Unity jsme konferenci zakončili slovy – Předčilo naše očekávání! Po měsících plánování jsme vytvořili event, který v našich srdcích zůstane navždy.

Děkujeme za obrovskou podporu Vysoké škole ekonomické, Eventovému centru VŠE, jednotlivým členům, kteří se podíleli na této společné akci. Speciální poděkování patří moderátorce Michaele Hergetové, společnostem Digitoo, Big Hub, ČSOB, HPE a Joint Ventures a všem účastníkům konference. 

Hosté AI konference

Panelová diskuze

Přednášky

Program AI konference

Panelová diskuze na téma "Jak čelit výzvám AI trendů v moderní době?"

27. 2. 2024 | 18:00-19:30 | RB 209 

Hosté: Michal Ambler (EY), Michal Komár (J&T Banka), Johnson Darkwah (Gauss Algorithmic), Lukáš Kačena (prg.ai), moderátorka Michala Hergetová

Panelová diskuze se bude zabývat hned několika tématy:

1. Osobní názory: Kam směřují AI technologie? Jak bude vypadat naše budoucnost?

2. Etické a sociální aspekty umělé inteligence: Rozprava o etických výzvách spojených s využíváním umělé inteligence a zodpovědným zacházením s daty.

3. Moderní dovednosti pro studenty v éře umělé inteligence: Diskuse o klíčových dovednostech a znalostech, které studenti potřebují k úspěšnému uplatnění v době rychlého rozvoje umělé inteligence. Zaměření na kombinaci technických dovedností, kritického myšlení a schopnosti adaptace.

4. Inovativní přístupy k vyučování AI a datových věd: Diskuse o nových metodách výuky zaměřených na praktické aplikace umělé inteligence a strojového učení. Podpora projektového učení a spolupráce s průmyslem pro získání praktických zkušeností.

5. Podpora kariérního růstu a příprava na nejistotu trhu práce: Diskuse o strategiích pro kariérní rozvoj studentů v době nejistoty a rychlého technologického vývoje. Zaměření na mentoring, možnosti stáží a budování osobního portfolia pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

Celou diskuzí nás provede Michala Hergetová.

Open AI GPT & Langchain

27. 2. 2024 | 19:45-21:15 | RB 209 | Tomáš Rokos

Tomášova přednáška se bude soustředit na hlubší porozumění mechanismům, které stojí za schopnostmi jazykového modelu GPT. Účastníci se dozví, jakým způsobem ChatGPT zpracovává a uchovává informace pomocí kontextového okna a paměťových funkcí. Dále se budou zabývat technikami promptingu a tím, jak mohou formou promptů dosáhnout specifických a relevantních odpovědí od modelu. Tomáš také představí praktické přístupy k programovému využití ChatGPT pro extrakci strukturovaných dat a poskytne náhled na pokročilé koncepty jako Langchain a LPEL, vysvětlí, proč jsou důležité a jak fungují agenti v kontextu umělé inteligence.  

Účetnictví 2.0: Inovace díky umělé inteligenci

28. 2. 2024 | 18:00-19:30 | RB 101 | Karin Fuentesová, Helena Toušková, David Herel & Adam Bárta

V rámci akce se ponoříme do možností využití umělé inteligence v účetnictví a financích. Úvodem akce zakladatelka společnosti Digitoo přiblíží, jaké trendy AI do těchto oblastí vnese a jaká je vize budoucnosti v tomto oboru. Dále pak bude následovat panelová diskuse s experty z oboru finančního řízení a technologií - Karin Fuentesovou (Digitoo), Helenou Touškovou (BCG), Davidem Herelem (AI výzkumník) a Adamem Bártou (specialista na digitalizaci a automatizaci). Těšit se můžete zejména na ukázku praktických příkladů celého procesu a fungování AI a jaké další možnosti umělá inteligence nabízí či jaký další potenciál skrývá.

How can Hewlett Packard Enterprise address current AI challenges?

28. 2. 2024 | 19:45-21:15 | RB 213 | Tjerk Houweling & Christophe Menichetti

 Hewlett Packard Enterprise (HPE) is a global vendor providing solutions for datacentres such as servers, storages and networking. In addition to the main business focus, HPE has many experienced specialists focusing on the services in the areas of AI, Big data and analytics. Come and listen to HPE speakers that arrived from Germany to tell you more about the current AI challenges that customers are facing in the market and solutions that global company such as HPE may provide.

Visitors may look forward to an interesting debate related to the current trend through the eyes of experienced specialists. Small refreshments are prepared during the event. 

Kate ČSOB - jak měníme zákaznickou zkušenost pomocí konverzační AI

29. 2. 2024 | 18:00-19:30 | RB 211 | Tomáš Votruba

ČSOB je se svou virtuální asistentkou Kate průkopníkem ve využívání konverzační AI v oblasti obsluhy klienta. Tomáš Votruba představí, jak posunout využití umělé inteligence od interních úspor ke zlepšování klientského zážitku a jaké jsou ingredience pro tvorbu nejlepších AI služeb. Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti konverzačního designu a jaké výzvy čekají bankovnictví v souvislosti s AI v nejbližších letech? Nahradí Kate Tvého bankéře?  

Investování do zítřka: Tensor Ventures a budoucnost technologií  

29. 2. 2024 | 19:45-21:15 | RB 211 | Ondřej Lipold

Podívejte se do nitra Tensor Ventures a objevte, jaké oblasti nás nadcházejí! Sledujte, jakým způsobem hodnotíme projekty a co je pro nás klíčové. Získáte ucelený pohled na to, co potřebujeme pro vzlet inovací. Vstupte do světa našeho investičního procesu. Jak spolupracujeme s ambiciózními projekty? Jaké jsou klíčové milníky? Získejte návod na úspěch v investování! Poodhalte s námi, kde se nacházejí největší příležitosti v investicích do budoucna! AI/ML, Quantum, Future of computing, Biotechnology – buďte připraveni na výlet do technologického zázemí.